* * *

În zori prin orientale ore
Treceau dormind peste coline
Ca zburătoare orologii
Păduri uitându-se pe sine
Erau căderi de cataracte
Ca albe astrelor orgii
Şi oarbe ciute prinse-n cete
Plecau orbirea spre câmpii
Era demult pe două feţe
O punte-a unui pod pustiu
Şi ape luminau de sete
Vânând nisipul veşnic viu
Piereau pustii spirale-n spaţiu
Cu păsări prinse se-aprindeau
Priviri rostindu-se cuprinse
De aur mut şi adormeau
De n-ar fi post în păsări spaima
În dor dormind pieream de dor
Din peşteri zboară-n piatră taina
Şi-n zori de spaimă zboruri zbor.