Criză

În greacă cuvântul criză, κρῑ́νωînseamnă judecată. De aceea ne temem atât de mult, căci adânc în sufletul nostru, aproape inconștient, fiind în criză, știm că suntem judecați. Dar greșim când credem că Dumnezeu ne judecă ca să ne pedepsească. Judecata are doar sensul reîntoarcerii la înțelepciune. Și înțelepciunea aduce întotdeauna dreptatea. Fără dreptate, dragostea nu poate exista. Singurul care poate judeca este Dumnezeu, căci numai El este dragostea desăvârșită.